TẶNG THÊM 50% LƯU LƯỢNG DATA GÓI CƯỚC FREE LIÊN QUÂN MOBILE

[VIETTEL] – TIN VUI: TẶNG THÊM 50% LƯU LƯỢNG DATA GÓI CƯỚC FREE LIÊN QUÂN MOBILE 

Hàng loạt gói cước của chiến dịch Viettel sẽ được tặng thêm 50% data tốc độ cao và vẫn triển khai miễn phí data chơi và xem Game mobile liên quân 

Chi tiết chương trình như sau:

  • Gói cước eST120 với ưu đãi có 28G (Miễn phí data chơi và xem Game mobile liên quân) giờ sẽ được ưu đãi data tốc độ cao thêm 14G, tổng ưu đãi data tốc độ cao lên đến 42G
  • Gói cước eST30 với ưu đãi có 7G (Miễn phí data chơi và xem Game mobile liên quân) giờ sẽ được ưu đãi data tốc độ cao thêm 3.5G, tổng ưu đãi data tốc độ cao lên đến 10.5G
  • Gói cước ST120 với ưu đãi có 28G giờ sẽ được ưu đãi data tốc độ cao thêm 14G, tổng ưu đãi data tốc độ cao lên đến 42G
  • Gói cước MIMAX125 với ưu đãi có 8G giờ sẽ được ưu đãi data tốc độ cao thêm 4G, tổng ưu đãi data tốc độ cao lên đến 12G
  • Gói cước ST30K với ưu đãi có 7G giờ sẽ được ưu đãi data tốc độ cao thêm 3.5G, tổng ưu đãi data tốc độ cao lên đến 10.5G
  • Gói cước MIMAX90 với ưu đãi có 5G giờ sẽ được ưu đãi data tốc độ cao thêm 2.5G, tổng ưu đãi data tốc độ cao lên đến 7.5G
  • Gói cước ST15K với ưu đãi có 3G giờ sẽ được ưu đãi data tốc độ cao thêm 1.5G, tổng ưu đãi data tốc độ cao lên đến 4.5G
Tìm hiểu thêm thông tin TẠI ĐÂY
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.